ControlBanking

En ny bekendtgørelse om outsourcing stiller helt nye krav om registrering og kontrol af outsourcede ydelser.

Nu som en del af ControlSuite, hvor 

Bekendtgørelse om outsourcing stiller en række nye krav til bl.a. finansielle institutioner. Nu skal man både registrere og kontrollere de underleverandører man outsourcer opgaver til. Det sætter et andet pres på compliance-afdelingen, der i forvejen er underlagt indviklede regulativer, såsom GDPR. Nu skal I registrere og kontrollere endnu flere behandlinger.

Lighederne mellem de forskellige regler er dog ikke til at tage fejl af. Derfor der er ingen grund til at komplicere noget man allerede kender – eller bruge flere forskellige systemer til det samme formål: At føre register og kontrol.

Da vores kunder efterlyste forenkling af deres compliance-procedurer og protokoller, var det selvsagt at de efterlyste forskellige slutprodukter men med samme lagkagebund. Og det har vi udviklet i vores ControlSuite, hvor vi tilbyder en softwareløsning for de forskellige behov i et og samme system.

Ved at bruge ét enkelt system, som både bruges til efterlevelse af persondataforordningen og outsourcingbekendtgørelsen, frigør man konsulenternes tid, sådan så de kan fokusere på andre vigtige opgaver.

Systemet forenkler processen og du har komplet overblik over outsourcede opgaver, databehandlere, persondata og it-systemer.

Med et klik har du en rapport du kan bruge til rapportering overfor ledelsen. Lige så nemt kan du også lave en fortegnelse til Datatilsynet.

ControlBanking indeholder bl.a.:

Centralt dokumentarkiv

Skabeloner til alle behov

Afrapportering

Kortlægning af persondata

Intelligent risikovurdering

Kontroller

Mailsupport

Databehandler tilsyns modul

Udvidet fortegnelse

ControlBanking Dashboard

Fuldt outsourcing-register

Kontroller og tilsyn med outsourcing leverandører

Få notifikationer når der skal genforhandles
kontrakter eller føres tilsyn

Ekstra modul hvor I kan dokumentere helt almindelige it-kontrakter

ControlGDPR Dashboard

Kortlægning af persondata

Kortlægning af it-systemer

Overblik over databehandlere

Overblik af kontroller

Gap analyse – Hvad skal der til for at I overholder loven?

Hvad gør vi når vi får et databrud?

Rapporter

Fortegnelsen til Datatilsynet

Fuld rapport til rapportering til ledelsen og bestyrelsen

l

Skabeloner

Persondatapolitikker

Samtykker

Databehandleraftaler

It-sikkerhedspolitikker

Kortlægning af persondata

Beskrivelser / dokumentation

Hjemmel

Dataflow

Risikohåndtering

Compliance løsninger med to-do’s

Lav dine egne kontroller

Hvem er vi?

DPO-Danmark består af statsautoriserede it-revisorer, jurister, it-sikkerhedskonsulenter, GDPR-rådgivere og DPO’er. Vi tror på, at den brede sammensætning af jura og it-teknisk baggrund er det vigtigste grundlag for at sørge for at kunne yde den bedste rådgivning og sørge for at borgernes data er i sikre hænder.

ControlGDPR er blevet udviklet af folkene bag DPO Danmark, der er et datterselskab af REVI-IT som også ejer REVI-CERT. De tre selskaber tilsammen beskæftiger mennesker der arbejder som DPO’er, GDPR-jurister, it-revisorer og it-sikkerhedskonsulenter. Se mere på www.dpo-danmark.dk, www.revi-it.dk og www.revi-cert.dk.

Book en demo

Book et møde med Michael eller en af vores konsulenter for en demo og en gratis prøve periode:

    DPO, Partner, Direktør
    Michael Nielsen

    Mail: mni@dpo-danmark.dk
    Mobil: 77341734